Počet položek: 0 0,00 Kč

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážení zákazníci,
s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (GDPR) bychom Vás chtěli zdvořile požádat o potvrzení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů naší společností.
Prosíme o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů.

 1. Proč předkládáme tento dokument?

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, aby jste byli eshopem  Likochem, provozovaným: Libor Vodička, Hřbitovní 95/41, Šlapanice, IC 46341285 (dále jen „správce“) opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován. Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů info@likochem.cz

 1. Kontrola aktuálnosti zpracovávaných osobních údajů

V případě Vašeho odsouhlasení obsahu a rozsahu zpracovávaných osobních údajů na konci tohoto dokumentu potvrzujete, že osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou správné a úplné a byly získány a použity v souladu s právními předpisy.
Pokud již máte na na eshopu Likochem založený Váš zákaznický účet, bude k datu 24.května 2018 odstraněn.

 1. Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).
Správce má vypracovanou vnitřní směrnici pro archivaci a likvidaci dokumentů. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní partnery správce.

 1. Co je zpracování?

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.

 1. Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
  1. Informace o zpracování osobních údajů
   Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu  a plnění našeho smluvního vztahu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem berete na vědomí, že nebude možné předmětnou smlouvu uzavřít a plnit.
   Vaše osobní údaje mohou být využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon, a mohou se dotknout Vašich osobních údajů.
   Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněného zájmu, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě. Pokud budou od Vás získány i jiné osobní údaje třetích osob, potvrzujete, že jsou správné a úplné, a že byly získány a použity v souladu s právními předpisy. Správce Vám zaručuje, že zpracování veškerých osobních údajů bude v souladu s účelem jejich předání (např. IT správa, servis strojů či zařízení, apod.) a že poskytuje veškeré záruky bezpečného zpracování v souladu s právními předpisy.

  2. Souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem hodnocení kvality produktů a k hodnocení množství Vašich odběrů produktů a služeb, včetně jejich profilování, Seznam, Heuréka, Google analytics, Wedos, Shop5
  3. Komu mohou být osobní údaje předány?
   Pokud  zaškrtnete políčko „Souhlasím s podmínkami a beru na vědomí zpracování osobních údajů“, souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje správce sdílel a předal přepravci, kterého si vyberete při vytváření objednávky (Česká pošta, PPL, GEIS, INTIME, DPD, GLS, DHL, Zásilkovna a všichni budoucí přepravci, se kterými správce uzavře smlouvu a jehož prostřednictvím budete chtít zásilku přepravit). Pokud nebudete s tímto ustanovením souhlasit, nelze zboží zaslat.
  4. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zjednodušení administrace při vrácení, výměně nebo reklamaci zboží nebo služeb. Při nevydání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů bude vždy nutné k těmto úkonům doložit doklad o koupi zboží. Dále bude nutné při vytváření další objednávky zcela vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 1. Vaše práva

Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.


Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální.

Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů.

Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci.

Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám.

Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu.


Máte právo znát veškeré podrobné zásady ochrany osobních údajů správce, které jsou zveřejněny na internetových stránkách správce. V těchto zásadách jsou blíže popsána Vaše práva při zpracování osobních údajů správcem a postup při jejich uplatňování.

Kontaktní email pro výše uvedené: info@likochem.cz

 1. Povinnosti správce

Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce je povinen řídit se v plném rozsahu zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.
Správce má vypracovanou vnitřní směrnici pro archivaci a likvidaci dokumentů. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a smluvní partnery správce.

 1. Trvání souhlasu

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).

       9.Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vždy se budeme snažit, abychom mohli případné zjištění našeho pochybení odstranit sami a to v nejkratší možné době

Soubory ke stažení
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.docx12 kB
Potvrzení zletilosti

Některé z položek v našem e-shopu vyžadují pro nákup potvrzení věku nad 18 let. Tlačítkem ok potvrzujete, že jste starší 18ti let a jste oprávněni pro nákup těchto položek. Zletilost bude také případně ověřena dopravcem.