Počet položek: 0 0,00 Kč

Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml

Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml

Toto zboží je prodejné pouze osobám starším 18ti let.
kliknutím zvětšíte
kosmetika, chemikálie Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml
ks
Kód:9043a
Cena : 33,00 Kč
Dostupnost:skladem
Sklad:12 ks
Hmotnost: 0.14 kg

Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml
Registrační číslo CAS: 7647-01-0
Sumární vzorec: HCl
Kvalita balené chemikálie - p.a.
Alternativní název: Kyselina solná, Acidum hydrochloricum

Kyselina chlorovodíková je těkavá bezbarvá kapalina. Patří mezi velmi silné žíraviny.
Přestože se dá běžně koupit, nedoporučuje se s ní pracovat bez ochranného oděvu, rukavic a zejména brýlí. Je nutné ji uložit pouze mimo dosah dětí a v této pozici ji zabezpečit proti převrhnutí nebo spadnutí. Její výpary také způsobují velmi rychlou korozi kovových předmětů v okolí.
Při zasažení je třeba poraněné místo důkladně několik minut oplachovat tekoucí vodou (případně ještě zneutralizovat hydrogenuhličitanem sodným - jedlou sodou), při zasažení očí je nutné provést velmi důkladný výplach, nejlépe za pomocí druhé osoby tak, že druhá osoba drží té první rozevřená oční víčka (člověk sám má tendence se výplachu bránit a zpravidla jej neprovede dostatečně). Následně je nezbytně nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Nebezpečí

H209 Múže být korozivní na kovy
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
P260 Nevdechuchujte prach, dým, mlhu, páru, aerosoly
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+ P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Mějte po ruce tuto etiketu.
P304+ P340 PŘI VDECHNUTí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P303+ P361+ P353 PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+ P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Související zboží - Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml

fotka se připravuje
Rukavice jednorázové vinylové pudrované 4 ks
Dostupnost: skladem
Sklad: 2 ks
Cena15,00
 
Ochranný štít malý   1 ks
štít na obličej
Dostupnost: skladem
Sklad: 1 ks
Cena69,00

Zboží ze stejné kategorie - Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml

Kyselina chlorovodíková 4% 500 ml

Kyselina chlorovodíková 4% 500 ml Kyselina chlorovodíková 4% 500 ml Registrační číslo CAS: 7647-01-0 Sumární vzorec: HCl Kvalita balené chemikálie - p.a. Alternativní název: Kyselina solná, Acidum hydrochloricum Kyselina ...

Kyselina chlorovodíková 3,5% 500 ml

Kyselina chlorovodíková 3,5% 500 ml Kyselina chlorovodíková 3,5% 500 ml Kyselina chlorovodíková 3,5 % 500 ml Registrační číslo CAS: 7647-01-0 Sumární vzorec: HCl Kvalita balené chemikálie - p.a. Alternativní název: Kyselina solná, ...

Kyselina chlorovodíková 4% 100 ml

Kyselina chlorovodíková 4% 100 ml Kyselina chlorovodíková 4% 100 ml Registrační číslo CAS: 7647-01-0 Sumární vzorec: HCl Kvalita balené chemikálie - p.a. Alternativní název: Kyselina solná, Acidum hydrochloricum Kyselina ...

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam
Potvrzení zletilosti

Některé z položek v našem e-shopu vyžadují pro nákup potvrzení věku nad 18 let. Tlačítkem ok potvrzujete, že jste starší 18ti let a jste oprávněni pro nákup těchto položek. Zletilost bude také případně ověřena dopravcem.