Počet položek: 0 0,00 Kč

Kyselina chlorovodíková 3,5% 500 ml

Kyselina chlorovodíková 3,5% 500 ml

Toto zboží je prodejné pouze osobám starším 18ti let.
kliknutím zvětšíte
kosmetika, chemikálie Kyselina chlorovodíková 3,5% 500 ml
ks
Kód:9057a
Cena : 95,00 Kč
Dostupnost:skladem
Sklad:7 ks
Hmotnost: 0.582 kg

Kyselina chlorovodíková 3,5% 500 ml Kyselina chlorovodíková 3,5 % 500 ml
Registrační číslo CAS: 7647-01-0
Sumární vzorec: HCl
Kvalita balené chemikálie - p.a.
Alternativní název: Kyselina solná, Acidum hydrochloricum

Kyselina chlorovodíková je těkavá bezbarvá kapalina. Patří mezi velmi silné žíraviny.
Přestože se dá běžně koupit, nedoporučuje se s ní pracovat bez ochranného oděvu, rukavic a zejména brýlí. Je nutné ji uložit pouze mimo dosah dětí a v této pozici ji zabezpečit proti převrhnutí nebo spadnutí. Její výpary také způsobují velmi rychlou korozi kovových předmětů v okolí.
Nebezpečí

H209 Múže být korozivní na kovy
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
P260 Nevdechuchujte prach, dým, mlhu, páru, aerosoly
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+ P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Mějte po ruce tuto etiketu.
P304+ P340 PŘI VDECHNUTí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P303+ P361+ P353 PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+ P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Zboží ze stejné kategorie - Kyselina chlorovodíková 3,5% 500 ml

Kyselina chlorovodíková 4% 500 ml

Kyselina chlorovodíková 4% 500 ml Kyselina chlorovodíková 4% 500 ml Registrační číslo CAS: 7647-01-0 Sumární vzorec: HCl Kvalita balené chemikálie - p.a. Alternativní název: Kyselina solná, Acidum hydrochloricum Kyselina ...

Kyselina chlorovodíková 4% 100 ml

Kyselina chlorovodíková 4% 100 ml Kyselina chlorovodíková 4% 100 ml Registrační číslo CAS: 7647-01-0 Sumární vzorec: HCl Kvalita balené chemikálie - p.a. Alternativní název: Kyselina solná, Acidum hydrochloricum Kyselina ...

Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml

Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml Kyselina chlorovodíková 3,5% 100 ml Registrační číslo CAS: 7647-01-0 Sumární vzorec: HCl Kvalita balené chemikálie - p.a. Alternativní název: Kyselina solná, Acidum hydrochloricum Kyselina ...

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam
Potvrzení zletilosti

Některé z položek v našem e-shopu vyžadují pro nákup potvrzení věku nad 18 let. Tlačítkem ok potvrzujete, že jste starší 18ti let a jste oprávněni pro nákup těchto položek. Zletilost bude také případně ověřena dopravcem.